Novinky ve hře

Odkazy: Starší novinky a informace | WG noviny | Historie WG


Přihlásit se k odběru RSS feedu

<- nejnovější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 nejstarší ->


05.11.2017
Novinka ve hře
Wimperus

Mezihra - Hledání limitů


Vážení hráči,

 

v anketě jste rozhodli :-) Dle vašeho přání pouštíme od pondělí v 11:00 mezihru Hledání limitů. Probíhat bude v období: 6.11.2017 11:00:00 - 19.11.2017 20:00:00.

 

 

Parametry mezihry:

 • - V alianci může být až 12 členů
 • - Kolo za 5 minut
 • - Zásoba kol: 240/500
 • - Počet hodin po které nejde vyhlásit war: 24
 • - Počet dnů (od konce věku) po které nejde dělat personální změny: 2
 • - Nelze dělat personální změny pro aliance s prestiží 10M a více
 • - Počet dnů (od konce věku) po které nejde půjčit peníze: 2
 • - Počet hodin kdy nelze po vstupu opustit alianci: 12
 • - Počet dnů na dání rozvojové země (od začátku věku): 2
 • - Počet hodin potřebných ke zrušení rozvojové země: 48
 • - Revoluci na robokracii lze provést 7 dní od začátku věku
 • - Války: plné zisky za 6 hodin, zrušit možno po 12 hodinách vyhlašující stranou, po 24 hodinách i druhou stranou

 

Novinky:

 • - přidány nové úrovně generálů navazující na stávájící, tj. 9.úroveň 800k, 10.úroveň 1,6M, 11. úroveň 3,2M, 12. úroveň 6,4M, 13. úroveň 12,8M, 14. úroveň 25,6M
 • - přidány nové úrovně hodnosti 15 za 3,5M zkušeností, 16 za 4M zkušeností atd. až do 26 se stoupáním po 500k zkušenostech
 • - po každém kole získá země nezastavěné území jako při kolonizaci navýšené o 0,1% rozlohy země.
 • - UFO bude chodit častěji a nabízet nové dary

 

 

Pro tuto mezihru mají všichni hráči PLATINUM.

03.11.2017
Novinka ve hře
Wimperus

Mezihra na PWG


Vážení hráči,

v období 6. listopadu 2017 od 11:00 až 19. listopadu 2017 do 20:00 bude na tomto PWG serveru probíhat mezihra. V rámci období mezihry budeme připravovat několik změn do dalšího věku, který začně 20. listopadu 2017.

A která mezihra se bude hrát? O tom rozhodnete vy, hráči. Níže uvádím parametry jednotlivých meziher a v anketě zahlasujte, kterou mezihru byste si rádi zahráli :-)

 

Upozornění: je možné, že mohou být po zvážení některé z parametrů do začátku nebo v průběhu mezihry změněny.

 

Po dobu mezihry budou mít všichni hráči aktivované  PLATINUM účty.

 

1. Capture the Flag

Parametry mezihry:

 • - Všichni začínají s rozjetými zeměmi - v protekci bude zem do odehrání 1 kola
 • - Kolo za 5 minut
 • - Zásoba kol: 200/500
 • - Počet hodin po které nejde vyhlásit war: 24
 • - Počet dnů (od konce věku) po které nejde dělat personální změny: 2
 • - Počet dnů (od konce věku) po které nejde půjčit peníze: 2
 • - Počet hodin kdy nelze po vstupu opustit alianci: 12
 • - Počet dnů na dání rozvojové země (od začátku věku): 2
 • - Počet hodin potřebných ke zrušení rozvojové země: 30
 • - Revoluci na robokracii lze provést 7 dní od začátku věku
 • - Války: plné zisky za 6 hodin, zrušit možno po 12 hodinách vyhlašující stranou, po 48 hodinách i druhou stranou
 • - Cena pokroků bude poloviční

 

Princip této mezihry je následucící:

 

Dne 8.11.2017 ve 20.00 bude vybráno 10 hráčů z náhodně vybraných aliancí podle následujícího klíče:

 • 1 země ze 3-4ti členné aliance
 • 2 země ze 5-6ti členné aliance
 • 2 země ze 7-8ti členné aliance
 • 5 zemí z 9-10ti členné aliance

Tyto země dostanou ocásek (vlajka).

 

Platí nasledující pravidla:

 • - při útoku na vlajku se do obrany i do útoku zapojují všichni členové aliance jako spojky. Vlajku získá útočník po úspěšném úplném dobyvačném útoku.
 • - hráč, který už vlajku vlastní, nemůže útočit na jinou vlajku
 • - v jedné alianci může být více držitelů vlajek
 • - útočit na vlajku může minimálně tříčlenná aliance
 • - pro útok na vlajku není potřeba vyhlašovat válku, zisky jsou jako z normální války, není tuhý odpor
 • - nelze útočit na vlajku aliance, která má méně členů než naše aliance ponížená o jednoho člena, pokud prestiž aliance útočníka je vyšší než prestiž aliance obránce
 • - každý den se po 20:00 odstraní jedna vlajka a poté náhodně vyberou noví držitelé vlajek

Skript kontroluje zda:

 • - země je ve stejně aliance jako v té, ve které získala vlajku
 • - země není bezali
 • - země není v protekci
 • - země není zničena
 • - aliance má minimálně 3 cleny

pokud země s vlajkou nevyhovuje, bude nahrazena novou náhodně vybranou z 9-10 členné aliance

 

2. Hledání limitů

 

Parametry mezihry:

 • - V alianci může být až 12 členů
 • - Kolo za 5 minut
 • - Zásoba kol: 240/500
 • - Počet hodin po které nejde vyhlásit war: 24
 • - Počet dnů (od konce věku) po které nejde dělat personální změny: 2
 • - Nelze dělat personální změny pro aliance s prestiží 10M a více
 • - Počet dnů (od konce věku) po které nejde půjčit peníze: 2
 • - Počet hodin kdy nelze po vstupu opustit alianci: 12
 • - Počet dnů na dání rozvojové země (od začátku věku): 2
 • - Počet hodin potřebných ke zrušení rozvojové země: 48
 • - Revoluci na robokracii lze provést 7 dní od začátku věku
 • - Války: plné zisky za 12 hodin, zrušit možno po 24 hodinách vyhlašující stranou, po 48 hodinách i druhou stranou

Novinky:

 • - přidány nové úrovně generálů navazující na stávájící, tj. 9.úroveň 800k, 10.úroveň 1,6M, 11. úroveň 3,2M, 12. úroveň 6,4M, 13. úroveň 12,8M, 14. úroveň 25,6M
 • - přidány nové úrovně hodnosti 15 za 3,5M zkušeností, 16 za 4M zkušeností atd. až do 26 se stoupáním po 500k zkušenostech
 • - po každém kole získá země nezastavěné území jako při kolonizaci navýšené o 0,1% rozlohy země.
 • - UFO bude chodit častěji a nabízet nové dary

 

3. Frakce

Pravidla mezihry budou, až na výjimky uvedené níže, shodná s normálním věkem.

Na světě je 6 frakcí bojujících o prvenství.
USA, Evropská Unie, Arábie, Rusko, Čína a Cybernet.

Členství ve frakci:
Aliance je členem frakce, pokud alianční zkratka začíná na písmeno a @. Konkrétně:
U@ = USA, E@ = Evropská Unie, R@ = Rusko, C@ = Čína, A@ = Arábie a N@ = Cybernet.

Aliance se členem frakce stane tak, že při svém založení si určí zkratku (tag) aliance ve tvaru například U@Kalifornie nebo A@Prales, prostě na prvním místě je zkratka bloku a na druhém znak @.

Aliance bez potřebného tagu a také bezalianční země jsou neutrální.

Aliance frakci měnit nemůže. V případě, že chce být v jiné frakci, tak se musí rozpustit a založit se s odpovídající zkratkou (tagem).

V případě, že počet zemí v nějaké frakci překročí 25% hráčů ve frakcích (počítá se od 500 zemí v jednotlivé frakci), tak již v ní nelze aliance zakládat, dokud toto % nepoklesne.

Země, jejichž aliance jsou v nějakém bloku mají určité bonusy, které se liší dle bloku.

Země mohou mezi aliancemi, a tím i do jiného bloku, přestupovat.

Válku nelze vyhlásit alianci ve stejné frakci.

Jednotlivé Frakce mají své fórum.

Vyhrává nejprestižnější frakce na konci věku.


Parametry mezihry:
V alianci může být až 12 členů.
1 kolo za 5 minut a počet kol: 240/500
Revoluci na Robokracii lze udělat 6. den.
Pokud zemi vládne její oblíbená vláda, má +10% spokojenost. Ostatní bonusy má člen bloku nezávisle na tom, jakou má vládu.
Na domácím trhu nelze prodávat agenty.

 

Nebudou zapnuty ALIANČNÍ BONUSY a ALIANČNÍ POKROKY.


USA [U@]
Oblíbené vlády: Rep, Demo, Tech
Technologicky vyspělý (+15% maximální efekt technologií, +15% produkce technologií).
+5% síla armády, +25% žoldy.
Přibývá mnohem více nukleárních raket.

EU [E@]
Oblíbené vlády: Rep, Demo, Utop.
Technologicky vyspělý (+10% maximální efekt technologií, +10% produkce technologií).
+10% spokojenost.
Přibývá mnohem více EMP raket.

Rusko [R@]
Oblíbené vlády: Kom, Dikt, Feud.
+10% produkce továren.
Těžba ropy (+0.15MWh/km2 území každé kolo).
+5% obrana.
Přibývá mnohem více nukleárních raket.

Čína [C@]
Oblíbené vlády: Kom, Fund, Feud.
Vysoké zalidnění (+10% produkce vojáků, +20% maximální počet obyvatel).
Nižší životní úroveň (-25% žoldy, -10% produkce peněz).
+10% produkce továren.
Přibývá více nukleárních raket.

Arábie [A@]
Oblíbené vlády: Fund, Dikt, Feud.
+20% produkce vojáků.
Velká těžba ropy (+0.3MWh/km2 území každé kolo).
Technologicky zaostalá (-20% maximální efekt hospodářských technologií, -20% produkce technologií).
Nízká životní úroveň (-50% žoldy, -20% produkce peněz).
Poloviční cena agentů.
Přibývá mnohem více biocidních raket.

Cybernet [N@]
(tato frakce je tvořena jednotlivci rozmístěnými po celém světě, kteří jsou spojeni počítačovými sítěmi)
Oblíbené vlády: Anar, Tech, Utop
Technologicky vyspělý (+20% maximální efekt technologií, +20% produkce technologií, -1 náročnost u pokroků).
Poloviční produkce všeho kromě technologií a peněz.
Síla útoku -50%, síla obrany -10%
Poloviční cena agentů, noví agenti, které můžete koupit na domácím trhu, přibývají rychle.
Najednou může mít až 50 operací rozvědky a přibývají větší rychlostí - každé kolo.
Mezinárodní buňky bojovníků (-50% žoldy).
Nemůže prodávat drogy.
Umí velmi dobře vybrané operace rozvědky (s nebezpečností 1): všechny infiltrace, vykrást sklady, vykrást centrální banku, ukrást technologie.

 

06.10.2017
Oznámení
Wimperus

41. bojový věk na GWG


Vážení hráči,

 

od pondělí 9. října 2017 začíná další, 41. věk bojového GWG.

 

Hry na GOLD serveru se mohou zúčastnit všichni hráči, tedy i Ti, kteří nevlastní Silver/GOLD/Platinum účet.

29.09.2017
Oprava chyby
Wimperus

Plánovaná údržba


Vážení hráči,

 

v průběhu tohoto víkendu (z pátku na sobotu a ze soboty na neděli) proběhne v nočních hodinách nutná údržba hry. Během této údržby nebude hra dostupná a bude se jednat o cca. hodinový výpadek. Údržba se týká jen serveru PWG, Goldu se toto oznámení netýká.

 

Děkujeme za pochopení.

25.09.2017
Oznámení
Wimperus

16. výroční sraz Webgame


18. listopadu 2017 od 18:00

 

 

Vážení hráči, všechny Vás zveme na již šestnáctý výroční sraz Webgame. Sraz se koná stejně jako v předchozích několika letech v pražském klubu Velbloud.

 

Klub Velbloud

V klubu si můžete vybrat ze spousty dobrého pití, něco malého i zakousnout a to za doprovodu hudby, kterou si sami zvolíte. Pro dlouhé chvíle tu najdete internet, šipky a fotbálky Rosengart. Pro sportovní nadšence tu je několik TV a plátno se sportovními zápasy.

+ Otevřeno bude podle nás (Webgame komunity)
+ Klub je blízko vysokoškolským kolejím
+ Dobré MHD spojení nočních tramvají

 

 Hraniční 3, Praha3 
 Žižkov, 130 00

 

 

Svou účast prosím evidujte zde.

 

V případě dotazů pište do zemí

#1 - Wimperus

23.09.2017
Důležité
Wimperus

Změny v týmu


Počínaje novým věkem proběhlo několik změn v ADMIN týmu.

null.pointer (admin) -> (vedoucí vývojového týmu)
Wimperus  (viceadmin) -> (admin)
Aiki.  (viceadmin)

 

Konkrétní úkoly a činnosti jsou uvedeny v Pracovně > Seznam administrátorů.

 

18.09.2017
Novinka ve hře
Wimperus

118. věk


Vážení hráči,

 

toto pondělí začíná 118. věk a bude probíhat v období od 25.9.2017 - 3.11.2017.

 
21.08.2017
Novinka ve hře
null.pointer

40. bojový věk na GWG


Vážení hráči,
 
od pondělí 21.srpna 2017 začíná další, 40. věk bojového GWG.
 
Hry na GOLD serveru se mohou zúčastnit všichni hráči, tedy i Ti, kteří nevlastní Silver/GOLD/Platinum účet.
03.07.2017
Oznámení
Wimperus

39. bojový věk na GWG


Vážení hráči,
 
od středy 5. července 2017 začíná další, 39. věk bojového GWG.
 
Hry na GOLD serveru se mohou zúčastnit všichni hráči, tedy i Ti, kteří nevlastní Silver/GOLD/Platinum účet.
 
03.07.2017
Novinka ve hře
Wimperus

115. věk


Vážení hráči,

 

toto pondělí začíná 115. věk a bude probíhat v období od 3.7.2017 - 11.8.2017.

 
11.05.2017
Oznámení
Wimperus

38. bojový věk na GWG


Vážení hráči,
 
od pondělí 15. května 2017 začíná další, 38. věk bojového GWG.
 
Hry na GOLD serveru se mohou zúčastnit všichni hráči, tedy i Ti, kteří nevlastní Silver/GOLD/Platinum účet.
 
10.04.2017
Novinka ve hře
Wimperus

114. věk


Vážení hráči,

 

toto pondělí začíná 114. věk a bude probíhat v období od 10.4.2017 - 19.05.2017.

 
04.04.2017
Oprava chyby
Wimperus

Problémy s DNS


Z důvodu problémů DNS serveru našeho poskytovatele byla hra pro některé hráče od včerejšího večera nedostupná. Problém by měl být v brzké době vyřešen. Omlouváme se všem hráčům za případné komplikace.

21.03.2017
Oznámení
null.pointer

37. bojový věk na GWG


Vážení hráči,
 
od středy 22.března 2017 začíná další, 37. věk bojového GWG.
 
Hry na GOLD serveru se mohou zúčastnit všichni hráči, tedy i Ti, kteří nevlastní Silver/GOLD/Platinum účet.
 
01.02.2017
Oznámení
null.pointer

36. bojový věk na GWG


Vážení hráči,
 
od středy 01.února 2017 začíná další, 36. věk bojového GWG.
 
Hry na GOLD serveru se mohou zúčastnit všichni hráči, tedy i Ti, kteří nevlastní Silver/GOLD/Platinum účet.
 
14.01.2017
Oprava chyby
Wimperus

Nefunkční PayU brána


Vážení hráči,

 

platební brána PayU je již opět v provozu.

23.12.2016
Oznámení
null.pointer

35. bojový věk na GWG


Vážení hráči,
 
od čtvrtka 23.prosince 2016 začíná další, 35. věk bojového GWG.
 
Hry na GOLD serveru se mohou zúčastnit všichni hráči, tedy i Ti, kteří nevlastní Silver/GOLD/Platinum účet.
 
13.12.2016
Oprava chyby
Wimperus

Platnost certifikátu


Vážení hráči,

 

chybu s neplatným certifikátem pro zabezpečené připojení k webgame.cz jsme opravili.

05.12.2016
Novinka ve hře
Wimperus

111. věk


Vážení hráči,

 

toto pondělí začíná již 111. věk a bude probíhat v období od 05.12.2016 - 13.1.2017.

 
09.11.2016
Oznámení
null.pointer

34. bojový věk na GWG


Vážení hráči,
 
od středy 9.listopadu 2016 začíná další, 34. věk bojového GWG.
 
Hry na GOLD serveru se mohou zúčastnit všichni hráči, tedy i Ti, kteří nevlastní Silver/GOLD/Platinum účet.
 

<- nejnovější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 nejstarší ->