Novinky ve hře

Odkazy: Starší novinky a informace | WG noviny | Historie WG


Přihlásit se k odběru RSS feedu

<- nejnovější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 nejstarší ->


25.07.2007
Oznámení
DarkDruid
Nábor prognostiků


Zájemci o pozici prognostika se mohou zúčastnit náboru. Vše co o náboru potřebujete vědět naleznete v menu Světový trh -> Prognóza a na těchto stránkách: http://nabor-prognostikov.hatecrew.sk/

Na podrobnosti ohledně náboru se prosím neptejte nápověd, nevědí o něm nic víc, než se můžete sami dozvědět na výše uvedených stránkách.
24.07.2007
Oznámení
Spider
Všechny doposud zaslané návrhy nové přihlašovací stránky najdete zde:

http://www.webgame.cz/wg/index.php?p=wgbanka&s=wghp
24.07.2007
Oznámení
DarkDruid

MEZIHRA - FRAKCE 3

Začátek mezihry 30.7. ve 12:00 a konec v pátek 31.8. ve 20:00Pravidla mezihry budou, až na vyjimky uvedené níže, shodná s normálním věkem.

Na světě je 6 frakcí bojujících o prvenství.
USA, Evropská Unie, Arábie, Rusko, Čína a Cybernet.

Členství ve frakci:
Aliance je členem frakce, pokud alianční zkratka začíná na písmeno a @. Konkrétně:
U@ = USA, E@ = Evropská Unie, R@ = Rusko, C@ = Čína, A@ = Arábie a N@ = Cybernet.

Aliance se členem frakce stane tak, že při svém založení si určí zkratku (tag) aliance ve tvaru například U@Kalifornie nebo A@Prales, prostě na prvním místě je zkratka bloku a na druhém znak @.

Aliance bez potřebného tagu a také bezalianční země jsou neutrální.

Aliance frakci měnit nemůže. V případě, že chce být v jiné frakci, tak se musí rozpustit a založit se s odpovídající zkratkou (tagem).

V případě, že počet zemí v nějaké frakci překročí 25% hráčů ve frakcích (počítá se od 500 zemí v jednotlivé frakci), tak již v ní nelze aliance zakládat, dokud toto % nepoklesne.

Země, jejichž aliance jsou v nějakém bloku mají určité bonusy, které se liší dle bloku.

Země mohou mezi aliancemi a tím i do jiného bloku přestupovat.

Válku nelze vyhlásit alianci ve stejné frakci.

Jednotlivé Frakce mají své fórum.

Vyhrává nejprestižnější frakce na konci věku.


Parametry mezihry:
V alianci může být až 20 členů.
1 kolo za 15 minut.
Revoluci na Robokracii lze udělat 22. den.
Pokud zemi vládne její oblíbená vláda, má +10% spokojenost. Ostatní bonusy má člen bloku nezávisle na tom, jakou má vládu.
Na domácím trhu nelze prodávat agenty.

USA [U@]
Oblíbené vlády: Rep, Demo, Tech Utop
Technologicky vyspělý (+15% maximální efekt technologií, +15% produkce technologií).
+5% síla armády, +25% žoldy.
Přibývá mnohem více nukleárních raket.

EU [E@]
Oblíbené vlády: Rep, Demo, Utop.
Technologicky vyspělý (+10% maximální efekt technologií, +10% produkce technologií).
+10% spokojenost.
Přibývá mnohem více EMP raket.

Rusko [R@]
Oblíbené vlády: Kom, Dikt, Feud.
+10% produkce továren.
Těžba ropy (+0.15MWh/km2 území každé kolo).
+5% obrana.
Přibývá mnohem více nukleárních raket.

Čína [C@]
Oblíbené vlády: Kom, Fund, Feud.
Vysoké zalidnění (+10% produkce vojáků +20% produkce vojáků, +20% maximální počet obyvatel).
Nižší životní úroveň (-25% žoldy -50% žoldy, -10% produkce peněz).
+10% produkce továren.
Přibývá více nukleárních raket.

Arábie [A@]
Oblíbené vlády: Fund, Dikt, Feud.
+20% produkce vojáků.
Velká těžba ropy (+0.3MWh/km2 území každé kolo).
Technologicky zaostalá (-20% maximální efekt hospodářských technologií, -20% produkce technologií).
Nízká životní úroveň (-50% žoldy, -20% produkce peněz).
Poloviční cena agentů.
Přibývá mnohem více biocidních raket.

Cybernet [N@]
(tato frakce je tvořena jednotlivci rozmístěnými po celém světě, kteří jsou spojeni počítačovými sítěmi)
Oblíbené vlády: Anar, Tech, Utop Demo
Technologicky vyspělý (+20% maximální efekt technologií, +20% produkce technologií, -1 náročnost u pokroků).
Člen frakce Cybernet může kolonizovat půdu jenom do výstupu z protekce.
Poloviční produkce všeho kromě technologií.
Síla útoku -50%, síla obrany -10% síla obrany -20%.
Poloviční cena agentů, noví agenti, které můžete koupit na domácím trhu, přibývají rychle.
Najednou může mít až 50 operací rozvědky a přibývají větší rychlostí - každé kolo.
Mezinárodní buňky bojovníků (-50% žoldy).
Nemůže prodávat drogy.
Umí velmi dobře vybrané operace rozvědky (s nebezpečností 1): všechny infiltrace, počítačový virus, vykrást sklady, vykrást centrální banku, ukrást technologie.

Žlutě jsou změny oproti minulé mezihře frakce. Škrtlé jsou zrušené (nahrazené) položky.
23.07.2007
Oznámení
Spider
Dnes dorazil do soutěže ještě jeden návrh. Najdete ho zde:

http://www.webgame.cz/wg/m_banka/soutez/123610.html
23.07.2007
Oznámení
Spider
Další ze soutěžních návrhů naleznete zde:

http://www.webgame.cz/wg/m_banka/soutez/216325.html
23.07.2007
Oznámení
DarkDruid
Změny v admin týmu
V admin týmu proběhly tyto změny:

CyberMageFroll -> uvolněn na vlastní žádost z funkce (antimulti)
Enka -> uvolněna na vlastní žádost z funkce (prognostik)
19.07.2007
Oznámení
DarkDruid
Soutěž o novou úvodní stránku Webgame


Dnes dorazil první soutěžní návrh úvodní stránky. Odkaz na něj nalezente níže, v budoucnu budou všechny návrhy zveřejněny na samostatné stránce pro to určené.
Všem účastníkům soutěže přejeme hodně štěstí.

Odkaz na první návrh: http://www.webgame.cz/wg/m_banka/soutez/22513.html
19.07.2007
Oznámení
Morelo
Dnes se nám bohužel porouchala tabulka v databázi, ve které jsou uloženy veškeré útoky. Tuto tabulku jsme již opravili, ale data, která měla být do tabulky zapsána mezi touto kritickou dobou, kdy byla tabulka rozbitá, jsou nenávratně ztracena. Zbytek zůstal zachován.

Děkujeme za pochopení
15.07.2007
Oznámení
Spider
Z důvodu prázdnin a dovolených bylo přidáno 10 vstupenek do země parťáka.
14.07.2007
Oznámení
Morelo
Mohli jste si všimnout, že se dnes, od rána do dnešních odpoledních hodin nezapisovaly útoky do archivu. Nyní již je archiv opět plně funkční.

Děkujeme za pochopení.
11.07.2007
Oznámení
Maniiax.
Soutěž o novou úvodní stránku Webgame

Dnešním dnem je vyhlášena soutěž o nejlepší úvodní - vstupní stránku do hry.
Termín pro odevzdání návrhů: 27.7.2007 do 20:00 hod.
Anketa, hlasování o nejlepším návrhu všemi hráči: od 30.7. do 14.8.2007

Ceny:
1. místo 3000 kreditů
2. místo 2000 kreditů
3. místo 1000 kreditů

Zadání:
Kompletní návrh úvodní stránky pro hru Webgame obsahující:
- Logo Webgame, použitelné v různých velikostech i pro případné další použití (např. trika atd.)
- Aktualizovaný text (nejlépe 1-2 citace z WG novin) na který navazuje reklamní banner o rozměrech 468x60px umístěný zhruba ve středu stránky.
- Standardní odkazy na: Manuál Podmínky Registrace Novinky Zapomenuté heslo Síň hanby
- TOP 10 zemí a top 10 aliancí
- Aktuální informace o limitu, počtu hráčů ve hře
- Informace o věku, termínu jeho trvání
- Copyright (Webgame s.r.o.)
- Spolupracující weby

Obsah je samozřejmě možno doplnit o další dle autora

Technické podmínky:
- Návrhy se odesílají el. poštou na adresu: tech@webgame.cz
- Odesílá se archiv ZIP příp. RAR a to tak, že po rozbalení vznikne hlavní soubor html nebo php + adresář se všemi potřebnými soubory.
- Hlavní soubor má název 333333.html nebo 333333.php a adresář má název 333333, přičemž 333333 je pouze přiklad, ve skutečnosti se použije číslo hráče který návrh vytvořil (pozor, NE číslo země).
- V případě více návrhů od jednoho autora se číslo hráče doplní u hl. souboru i adresáře následovně: 333333_1, 333333_2, ...
- Vzhledem k nemožnosti zpřístupnit soutěžícím databázi, budou veškeré případné výstupy z databáze nahrazeny prostým textem. Jde o výsledný vzhled a propojení s DB bude u schválených návrhů dopracováno.
- Reklamní části rovněž nemusí být funkční a reklama bude nahrazena pouze obrázkem.

Omezení:
Do soutěže nelze vstoupit s žádnou byť upravenou verzí která byla na WG již použita.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze závěrečného hodnocení návrhy v rozporu s právním normám ČR, neodpovídající zadání, nebo vymykající se kvalitativně současným standardům.

Úmluva:
Soutěžící zasláním návrhu vyjadřuje souhlas s tím, že organizátor soutěže může využít zaslané návrhy nebo jejich části kdykoliv v budoucnu pro projekty Webgame s.r.o.

10.07.2007
Oznámení
HypnoticaL

HypnoticaL - dovolená 10.7. - 22.7.

Zastupovat mne bude Maniiax.(#7) - Maniiax. (viceadmin)
03.07.2007
Oznámení
DarkDruid

DarkDruid - dovolená 4.7. - 8.7.


Zastupuje mě po tuto dobu Erwin Burgruine(#22) - Erwin Burgruine (vedoucí nápověd)
02.07.2007
Oznámení
HypnoticaL

HypnoticaL - dovolená 3.7. - 6.7.

Zastupovat mne bude Maniiax.(#7) - Maniiax. (viceadmin)
02.07.2007
Oznámení
Maniiax.

Změny v týmu

V admin týmu proběhly tyto změny:
Pretore -> (soudce)
trier -> (soudce)
29.06.2007
Oznámení
Maniiax.
Škola skončila - jsou tu prázdniny !


Za celý ADMIN tým přeji všem kterých se to týká příjemné prázdniny, supr počasí a hlavně to přežijte ve zdraví :-)

Těm co prázdniny nemají, přeji krásnou dovolenou plnou slunce, klídku ale i krásných zážitků.


26.06.2007
Oznámení
DarkDruid

Změny v týmu a reklamace


V admin týmu proběhly tyto změny:
Psychatog -> uvolněn na vlastní žádost z funkce (vrchní soudce)
Achran -> uvolněn na vlastní žádost z funkce (soudce)
Syrius -> uvolněn na vlastní žádost z funkce (antimulti)
.Hammer. -> (antimulti)


Reklamace na výmazy a flastry, jež měli na starosti právě soudci, můžete i nadále zasílat přes formulář v menu Anti-multi. Dočasně je bude řešit HypnoticaL (vedoucí pořádkového týmu).
25.06.2007
Oznámení
DarkDruid
Změny v admin týmu
V admin týmu proběhly tyto změny:

Spock lone wolf -> (vývojář)
Maniiax. -> (viceadmin)
24.06.2007
Oznámení
Spock lone wolf

Webgame bannery - vyhlášení vítězůHlasování o nejlepší banner bylo na konci mezihry ukončeno a jak bylo slíbeno, nyní se dostáváme k vyhlášení vítězů!

1. místo

Na prvním místě, s průměrem 1.97, se umístil banner, jehož autorem je hráč daKowboy.
Vítěz získává cenu 1000 kreditů, gratulujeme!2. místo

Jako druhý se umístil banner hráče 4M0K, získal průměr 2.66, blahopřejeme k výhře 500 kreditů!3. místo

Průměrem 2.75 získává třetí cenu 200 kreditů banner hráče SiDiX, blahopřejeme.

23.06.2007
Novinka ve hře
Spider
Do WG novin byla přidána možnost hodnocení (oznámkování) článku a připojení komentáře.

<- nejnovější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 nejstarší ->