Novinky ve hře

Odkazy: Starší novinky a informace | WG noviny | Historie WG


Přihlásit se k odběru RSS feedu

<- nejnovější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 nejstarší ->


29.10.2013
Oprava chyby
Wimperus

Balanční úpravy v 85. věku


V rámci balančních úprav provádíme v průběhu tohoto věku následující úpravy s okamžitou platností:

 

- alianční pokladna - z důvodu zamezení zneužívání nelze nyní zasílat peníze vybrané od zemí, které jsou ještě stále v protekci (peníze se zpřístupní v okamžiku, kdy země opustí protekci)

 

- automatická obnova světového trhu - z technických důvodů dočasně vypínáme u Platinum účtu automatický refresh světového trhu. Jakmile problém odstraníme, funkci opět zprovozníme. Refresh horní lišty zůstává zachován.

 

25.10.2013
Oznámení
Wimperus

 

Plánovaná údržba - 26. - 27. října 2013


 

Vážení hráči, o víkendu po konci 84. věku bude probíhat plánovaná údržba WG serveru, převod domény webgame.cz k novému poskytovateli a zároveň nasazování nových zdrojových kódů a migrace uživatelských dat pro 85. věk.

 

V této souvislosti může docházet ke krátkým i delším výpadkům. Omluvte prosím případnou krátkodobou nedostupnost služeb.

14.10.2013
Novinka ve hře
Wimperus

Novinky pro 85. věk


Vážení hráči, nový již 85. věk se blíží a proto nastal čas, abychom vás seznámili se všemi novinkami a změnami, které nás všechny v nadcházejícím věku čekají. Bude to věk plný novinek, změn a zvratů. Věříme, že povedou k spoustě zábavy při hraní.

 

 

 

1) Alianční pokroky

 

V souvislosti s příchodem aliančních bonusů v předminulém věku přichází další koncepční změna, která má za cíl oživit a utužit alianční spolupráci. Věříme, že alianční pokroky přinesou další možnosti vymýšlet nové strategie a nový styl hraní.

 

Od 85. věku budou dostupné následující alianční pokroky:

Offshore banka (základní cena: 4 000 tech. domácího trhu):  -10% ztráty peněz při krádeži z alianční pokladny

Dynamické pancéřování tanků (základní cena: 5 000 tech. automatizace továren):  +3% síla útoky/obrany v rámci útoku "Zaútočit na týl" (u Robokracie jen v obraně), -5% ztráty tanků při nočním tažení

Guerillové války (základní cena: 10 000 vojáků):  bonusy za tento pokrok využije jen vláda komunismus, +3% síla útoku v partyzánských útocích a vniknutí do bunkrů, -2% ztráty agentů v teroristických operacích rozvědky, +1% produkce vojáků, -3% produkce energie, ztrácí bonus do produkce raket za vládu. Zároveň jako jediný z pokroků lze zrušit.

Vakcinace (základní cena: 3 000 tech. hustoty obyvatelstva):  +10% obrana proti operaci rozvědky Rozšířit epidemii, -5% ztráta obyvatel při operaci rozvědky Rozšířit epidemii

Letadlové lodě (základní cena: 5 000 tech. automatizace továren):  +3% síla útoku/obrany v útoku "Bombardování měst" a "Taktický nálet", -5% ztráty stíhaček při nočním tažení

 

Princip aliančních pokroků:

 

Alianční pokroky jsou další sadou pokroků, které může země vynalézt. Každý pokrok má základní efekt, který je uvedený výše. Hlavní motivací stavění aliančních pokroků je fakt, že jeho základní efekt je násoben počtem členů v alianci, kteří daný pokrok vynaleznou. Efekt aliančního pokroku mohou využít jen ti členové, kteří jej mají také vynalezený.

Základní podmínkou pro možnost vynalezení aliančních pokroků je členství v alianci a zároveň splnění podmínek konkrétního pokroku. V případě opuštění aliance se pokroky nezruší, ale země nemůže čerpat efekt a pokrok se pak zruší zcela automaticky při vstupu do jiné aliance (toto neplatí v případě návratu do své staré aliance). 

Základní cena pokroku je násobena náročností pokroku jako je tomu i u ostatních druhů pokroků, kterých se náročnost týká. Avšak samotné alianční pokroky se do náročnosti pokroku nezapočítávají.

 

 

2) Paktářké fórum

V souvislosti s nízkým potenciálem využívání spojeneckých paktů mezi aliancemi nastává s novým věkem změna. Maximální počet paktů je omezen na jeden a zároveň jako kompenzace stoupne počet dohod o neútočení na pět. Cílem této změny je zvýšení vážnosti spojeneckého paktu.

Zároveň pro možnost hlubší spolupráce zavádíme paktářské fórum, které se zpřístupní pro obě zúčastněné aliance.

 

 

3) Zavedení nového typu medaile

Jako odměna pro hráče, kteří jsou tu s námi od začátku Webgame, byl zaveden nový typ medailí. Jedná se o tzv. speciální medaile. Tyto medaile jsou jednorázové - vázané na konkrétní událost. S příštím věkem zavádíme medaile "Vlastník doživotního GOLD účtu" a "Vlastník doživotního SILVER účtu". V budoucnu budou zavedeny i další medaile.

 

 

4) Nový systém účtů

V rámci revitalizace kódu Webgame dochází k migraci a sloučení tabulek účtů, které v současnosti servery PWG a GWG používají odděleně. Pro přístup na tyto servery tak budou hráči používat již jeden provázaný účet. V plnou platnost tato novinka vstoupí od nového věku na GWG.

 

 

5) Silver, Gold, Platinum

Od začátku 85. věku vstupuje v platnost nové rozdělení účtů - výhod, které hráči získávají příspěvkem na vývoj Webgame.

SILVER - počínaje 85. věkem se tento účet v současné podobě ruší. Status SILVER obdrží všichni hráči, kteří mají z minulosti zakoupen tzv. Doživotní Gold Účet nebo Doživotní Silver Účet. Těmto hráčům zůstávají veškeré výhody, které měli možnost v rámci DGŮ (DSÚ) používat dodnes a mění se jim pouze status. Stávající SILVER hráči obdrží od 85. věku status GOLD ve stejné platnosti.

GOLD - počínaje 85. věkem bude tento účet k dispozici jako jeden ze dvou dostupných typů účtů ve WG Plus. Zároveň pro tento typ účtu vejde v platnost několik drobných změn a oprav jeho dosavadních výhod.

PLATINUM  - počínaje 85. věkem bude možné získat přes WG Plus tento nový typ účtů. Obsahuje veškeré dostupné výhody účtu typu GOLD a sám nově nabývá níže uvedených výhod.

 

Ceny účtů:

SILVER - nelze koupit

GOLD - 60 kreditů

PLATINUM  - 100 kreditů

Přechod GOLD -> PLATINUM  - 40 kreditů

 

Výhody PLATINUM účtu:

- Možnost založit až 4 země: v jedné alianci může mít však hráč nejvýše 2 země. Na vztahy mezi zeměmi PLATINUM hráče se vztahují Auto-GOLD pravidla.

- Simultánní půjčka: v případě splacení 50% první půjčky si země může vzít další půjčku. Simultánně si nelze půjčovat posledních 5 dní věku.

- WG Tabs: inteligentní pomocné tabulky pro snažší hraní. Od 85. věku budou k dispozici: Simulátor produkce, Točení světového trhu, Točení domácího trhu, Nákup jednotek a nárůst prestiže, Nekrytost majetku, Bonusy za útočící jednotky, Výpočet bonusů obránce na základě dostupných infiltrací

- Restart protekce: v případě, že se vám nepovede odtahání protekce dle vašich představ, je možné do opuštění protekce kdykoliv restartovat zemi do původních hodnot. Upozorňujeme že se jedná o restart z původních hodnot, tzn. že se nezachovají přijaté hospodářské pomoci ani přijaté peníze z alianční pokladny apod.

- Uložení protekce:  pro jednoduší tahání a pro nováčky je nově zavedena tato novinka. Umožňuje kdykoliv v protekci svůj stav země uložit a pojmenovat, a v následující věcích jej budete moci opět použít. Protekce nepůjde uložit v případech, že země obdrží hospodářskou pomoc, vezme si půjčku a nebo obdrží příspěvek z alianční pokladny. V rámci uložení protekce se neukládají spojenectví a členství v alianci.

- Dynamická horní lišta: nově PLATINUMhráč nebude muset refreshovat stránku pro nové načtení stavu horní lišty (1x za 5s). Notifikace fór, příchozí poštu nebo vykřičníky uvidí bez aktualizace stránky. Refresh nefunguje do nekonečna a vztahuje se na něj odhlášení za neaktivitu. Tato výhoda se vztahuje i na zobrazování světového trhu (1x za 1,5s), který se také se bude automaticky refreshovat.

- Filtr na přeběhlíka: pro PLATINUMhráče je rozšířen Filtr zemí o filtr na země, které mají status přeběhlíka.

- Vstup do hry: PLATINUM hráči mají možnost založit zemi a vstoupit do hry již v 10:00

 

Hráči, kteří vlastní Doživotní GOLD účet  (nově SILVER) budou mít od 85. věku možnost zcela dobrovolně přejít na PLATINUM účet. Za tento přechod obdrží 3 vouchery na PLATINUM účet zdarma v hodnotě 1 věku. Přechodem či aktivací PLATINUM nebo GOLD účtu automaticky hráč status Doživotního GOLD ztrácí.

 

Výhody PLATINUM aliance:

Aliance se automaticky stává PLATINUM v okamžiku, kdy minimálně polovina členů aliance vlastní PLATINUM účet.

- Náhled na alianční bonusy konkrétní aliance

 

 

6) WG Banka vs. WG Plus

Od 85. věku se WG Banka ruší a je integrována přímo do hry pod názvem WG Plus. WG Plus je dostupné přímo z Pracovny, ve které lze snadno a rychle zjistit svůj stav kreditů a také lze jednoduše aktivovat výhody.

Nové WG Plus umožňuje zakoupit jakékoliv výhody bez ohledu na typ účtu. Proto i normální hráč si může aktivovat například 2 země apod nebo GOLD hráč jakoukoliv výhodu z účtu PLATINUM.

V souvislosti s oznámením na začátku věku a rušením WG Banky budou všem hráčům konvertovány jejich kredity. Veškeré příchozí platby od 1.9.2013 budou označeny jako peněžní, ostatní jako nepřevoditelné s platností na 6 měsíců. V individuálních případech (např. vyšší stav konta apod.) mohou být kredity označeny jiným stavem nebo jim bude prodloužena platnost. Toto se však týká minimálního množství hráčů a situace budou řešeny individuálně.

Veškeré aktivace výhod a účtů mají nově platnost pouze 1 věk. Je tak možné věk vynechat a opět si GOLD nebo PLATINUM aktivovat bez ztráty věku. V souvislosti s tímto mají hráči možnost zapnutí Automatické aktivace typu účtu. Před začátkem věku se jim pak automaticky aktivuje GOLD/PLATINUM status. V souvislosti s tím se stávajícím GOLD hráčům, kteří mají GOLD účet zakoupený na další věky, vrátí 60 kreditů za každý ještě nevyužitý věk.

Součástí nového WG Plus je i nová cenová politika některých stávajících výhod.

 

7) Nová pracovna

V souvislosti s novým WG Plus a dalšími změnami přibude pár drobných změn vzhledu pracovny. Budou se v ní zobrazovat informace o stavu kreditového účtu, statistiky o pořadí vaší země v jednotlivých parametrech zemí a informace o odměnách za umístění ve věku.

Pracovnu chceme koncipovat jako komunikační kanál s herní komunitou. Proto byla založena nová sekce Vláda, do které jsou přesunuty následující odkazy: Revoluce, Rozvojová země a Utopie a robokracie. Stejně tak došlo k přesunutí Archivu mimo Pracovnu a obě tyto sekce jsou přístupné přímo z levého menu - ve všech jeho variantách.

 

 

8) Nová Auto-GOLD pravidla

Od 85. věku vstupuje v platnost již dlouho plánována změna v oblasti Auto-GOLD pravidel, která řídí chování GOLD hráčů ve světě Webgame. Pro podporu válčení mezi aliancemi a zamezení zneužívání těchto pravidel ve vyhlašování válek dochází k jejich změně. Pravidla jako taková se navrhla a přepsala do co nejjednoduššího tvaru, který je pro hráče snáze pochopitelný - a srozumitelnější i pro nováčky. Zároveň je nový tvar pravidel pro hráče méně omezující - přece jen více zemí je výhoda, Auto-GOLD pravidla jako omezení nikdy koncipována být neměla a současná podoba Auto-GOLD pravidel určitě nebyla z nejšťastnějších.

 

Nové znění Auto-GOLD pravidel:

1. Nelze vyhlásit válku alianci, kde má některý náš člen svou další zem.

2. Nelze útočit další zemí mimo válku do války své další země, nicméně válku vyhlásit možné je - a následně útočit

3. Nelze posílat hospodářskou pomoc své další zemi do jiné aliance. Pokud jsou země v jedné alianci tak to lze.

 

Vzhledem k tomu že se jedná o opravdu co nejjednodušší řešení není vyloučeno, že se v průběhu 85. věku a dalších věcích budou tyto pravidla balancovat, aby přinesla očekávaný efekt - tedy zjednodušení pravidel a zároveň omezení jejich zneužívání.

 

 

9) Další novinky v 85. věku

- GOLD filtr: došlo k rozšíření GOLD filtru o kartičky Z a Hospodářské velmoci, oddělení kartiček R a Cenzura a pro PLATINUM (popř. samostatné výhody WG Plus) přibyla kartička Přeběhlík.

- GOLD filtr alianční: pro GOLD účty (ne SILVER) došlo k přidání možnost filtrovat aliance podle počtu válek

- Operace rozvědky Rozšíření epidemie: v souvislosti s příchodem aliančních pokroků je globálně snížena náročnost této operace na 1.

- Rozpis produkce techů, jako je pro továrny

- Zobrazovaní procenta zastoupení armády: při útočení se zobrazuje procentuální zastoupení vyslané armády. Z těchto hodnot lze dopočítat bonusy za zastoupení jednotek v armádě

- Zobrazení vlivu zábavních středisek na spokojenost země:  v detailech země bude nově zobrazen přesný vliv zábavních středisek na spokojenost země.

- Výběr členů - Alianční pokladna: V alianční pokladně lze nyní jednoduše hráče vybrat ze seznamu členů aliance.

- Zobrazení výběru z alianční banky: V detailech hráče se nově zobrazuje i množství $ vybrané z alianční banky v daném věku.

 

Přehled všech novinek s popisem naleznete v menu "Vývoj WG"

 

12.10.2013
Soutěž
Aiki.

Webgame Dota 2 turnaj

 

Zajtra - 13.10.2013 o 15:00 sa uskutoční štvrtý 1v1 DOTA 2 turnaj o kredity. Všetky informácie a pravidlá turnaja nájdete [TU]. Prihlasovací formulár [TU].

 

26.09.2013
Novinka ve hře
Aiki.

 

Mezihra MiG-21

 

Vážení hráči, určitě jste v posledních věcích a měsících zpozorovali určitou vývojovou renesanci, která přinesla řadu novinek, vylepšení a opravu chyb. Souběžně s tím se pracuje na již dlouho zmiňovaném přepisu kódu Webgame, který je zapotřebí pro další budoucí vývoj - např. nová grafika nebo mobilní aplikace.

 

V druhé polovině minulého věku byl nasazen nový přepsaný kód provádějící odtažení  kola. V aktuální době dokončujeme přepis veškerých typů útoků, tj. armádních útoků, raket a rozvědky. Tahání kola a útočení jsou ty nejpodstatnější části Webgame a při jejich úspěšném dokončení a otestování nám již zbývá krátká cesta k tomu dostat Webgame do stavu, kdy budeme moci například připravovat novou grafiku.

 

Proto bychom Vás, hráče, chtěli požádat o pomoc s testováním přepsaných útoků v plánované mezihře. Poté dojde k jejich nasazení do ostrého věku.

 

Začátek mezihry: pondělí, 30. září 2013 v 11:00

Konec mezihry: pátek, 11. října 2013 v 18:00

Adresa: http://mezihra.webgame.cz

 

Parametry mezihry:

+ 500 km2 nezastavěného území

+ 5000 tun jídla

+ 5000 MWh energie

+ 50 000$ peněz

+ 500 tanků

+ 500 stíhaček

+ 500 mechů

+ 100 agentů

+ 500 technologií od každého druhu

+ pokroky: nanotechnologie, geneticky modifikované rostliny, produkce mechů

 

Další pravidla mezihry:

+ zrychlená kola (1 kolo/10 minut)

+ zásobník: 200 + 320

+ cena pokroků je poloviční

+ časy pro vyhlašování války, změn v aliancích před koncem věku a čas kdy už si goldi nemůžou půjčovat jsou poloviční

+ revoluce na Robokracii není omezena časem, jen počtem androidů v populaci

+ žebříček bude řazen podle počtu zničených budov stíhačkama

+ všechny země budou mít zvýhodnění GOLD země

 

Vyhrává země, která zničí stíhačkama nejvíce nepřátelských budov. Vítěz získá odměnu 100 kreditů.

 

Od mezihry si slibujeme odladění přepsaných útoků, proto si budeme vážit každé nahlášené chyby. Takže v případě že zpozorujete divné chování hry, prosíme o nahlášení buďto na chybové forum na mezihře/PWG a nebo přímo do pošty země #4 - Aiki. nebo země #3Wimperus.

 

 

19.09.2013
Oznámení
Glacian

11. VĚK BOJOVÉHO GWG

Další věk začne v pondělí 23.9.2013 ve 12:00.

Pro více informací si otevřete oznámení v pracovně gold.webgame.cz

15.09.2013
Novinka ve hře
Wimperus

Nová úprava kreditů

Od začátku 85.věku, tj. 28.10.2013, vstupuje v platnost nová úprava pravidel pro kredity. Nově se kredity budou dělit do 3 kategorií.

 

nepřevoditelné:

- nelze převést na jiný herní účet, platnost těchto kreditů je 6 měsíců

- kredity se mění z převoditelných na nepřevoditelné po prvním přeposlání kreditů jinému hráči

 

převoditelné:

- lze jednou převést na jiný herní účet (poté se stanou nepřevoditelnými), platnost těchto kreditů je 6 měsíců

- jsou získány za odměny ve hře, např. umístění ve věku apod.

 

peněžní:

- lze je převést na jiný herní účet a zároveň jimi lze uhradit bez výjimky všechny služby WG Plus (připravuje se rozšíření), platnost těchto kreditů je 12 měsíců

- kredity zakoupené hráči

 

Současné kredity se po začátku 85.věku převedou na nepřevoditelné kredity s platností 6 měsíců. Do té doby můžete kredity libovolně převádět na jiné herní účty.

 

Výjimku tvoří kredity zaslané po datu 1.9.2013, které budou převedeny jako peněžní. Prosíme hráče o pochopení - většiny herní komunity se výše uvedené změny téměř nedotknou. V individuálních případech (např. u většího množství zaplacených kreditů) provedeme odlišné nastavení či datum platnosti.

 

14.09.2013
Oznámení
Glacian

Gratulace

Gratulujeme našemu bývalému členu ADMINS a nejlepšímu WG historikovi Kleky(#2184)[Historie] - Kleky k dnešní svatbě!

Ať se dál v životě daří a máš i na nás jen dobré vzpomínky, jako máme my na tebe.

13.09.2013
Oznámení
Glacian

84. VĚK (16.9.2013 - 25.10.2013)

Připravili jsme si pro Vás pár novinek, jejichž přehled s popisem naleznete v menu "Vývoj WG"

29.08.2013
Novinka ve hře
Glacian

Prosim vsechny co maji v planu jet zitra na WG kemp at mne kontaktuji do posty

Pošta Glacian(#1)[ADMINS] - Glacian (admin)

26.08.2013
Soutěž
Rohelacy

Žádám hráče, který u CZC nakoupil ve dvou nákupech celkem přes 40 000 korun českých aby se mi ozval do pošty. Je vítězem. Bohužel mi shořel externí HDD kde jsem měl jeho jméno uloženo.

23.08.2013
Nábor
Glacian

Nábor talentovaných lidí

 

WG tým hledá talentované lidi na různé pozice. Možná ani sami nevíte, jak se ve WG zapojit do nějakého týmu a pomoci při spravování hry.

Zde je pro vás ideální šance tak ji nepropásněte, nábor trvá jen do nedělního večera!

Pošlete mi Pošta Glacian(#1)[ADMINS] - Glacian (admin) váš životní i herní životopis v pár odstavcích. Hlavní je vědět kolik vám je let, co děláte, s čím máte zkušenosti a zároveň jak znáte hru.

Pokud máte zájem o konkrétní pozici, uveďte ji, například šikovní testeři by se nám hodili.

19.08.2013
Oznámení
Glacian

Poskytovatel naseho server housingu nam volal, ze do serverovny uderil vyboj (nejspise blesku) a krom toho, ze se vypl server za behu to znicilo i UPS.

Z toho vyplyvaji 2 veci

1. Poskodily se tabulky - oprava snad kompletne udelana na public webgame, jeste bude udelana na GWG a mezihre (nesmi tam byt hraci)

2. V 17:00 ma prijit dalsi vypadek, kdy budou nahrazovat rozbitou UPS. V te dobe bude preventivne WG vypnuto.

 

Omlouvame se za neprijemnosti.

EDIT: Zasobnik kol navysen o 20, do zitrejsich 9:00

EDIT2: Nepodarilo se na mezihre ani goldu obnovit valky. Muzete si zacit vyhlasovat nove.

08.08.2013
Novinka ve hře
Aiki.

 

Změna pravidel
 

Dnešním dnem vstupuje v platnost úprava Pravidla (7) - "Jiné chování, které podle administrátorů ohrožuje hráče nebo hru ".

 

Změna se týká následujících bodů:
- vyhození člena z aliance a následné útoky na něj (lhůta alespoň 24 hodin)
- útoky po zrušení spojky (lhůta alespoň 24 hodin)

Uvedené body se dnešním dnem ruší a bude je kontrolovat systém zcela automaticky. Do této automatické kontroly dále zařazujeme následující body:
- vyhození z aliance je rozšířeno i na možnost dobrovoleného odejití a pravidlo platí obousměrně (tedy země, která alianci jakkoliv opustila nemůže po dobu 24 hodin na alianci zaútočit)
- nelze dále útočit po dobu 24 hodin od zrušení parťáctví a to obousměrně

 

Jako útok jsou počítány následující operace:
- veškeré normální a taktické útoky
- odpálení rakety
- veškeré operace rozvědky
- uvalení embarga

 

Nové grafy na Světovém trhu

 

Nový vývojář .m1so. si pro Vás připravil nové grafy zboží na Světovém trhu, ve kterých budete moci sledovat průběh trhu ve vlastním zvoleném období. Můžete tedy sledovat trend trhu v průběhu celého věku.

 

 

03.08.2013
Oznámení
Glacian

83. VĚK (5.8.2013 - 13.9.2013)

Připravili jsme si pro Vás pár novinek, jejichž přehled s popisem naleznete v menu "Vývoj WG"

27.07.2013
Novinka ve hře
Aiki.

 

Novinka pro 83. věk - Alianční bonusy


 

V rámci podpory rozmanitosti aliancí jsou od přístího věku nově zavedené alianční bonusy. Jedná se o bonusy pro země dané aliance, jejich typy a hodnoty jsou závislé na vládách a počtu zemí v alianci.

Bonusy jsou za jednotlivá zřízení následující:
Anarchie: +2 budovy za kolo
Feudalismus: +1% výroba jednotek (vojáků i techniky)
Demokracie: -3% žoldy
Republika: +1% zisky z daní
Technokracie: +1% výroba jídla, +1% výroba energie, +1% výroba technologií
Komunismus: +3% síla rozvědky
Fundamentalismus: +3% efekt vojenských základen
Diktatura: +1% síla armády
Utopie: +1% spokojenost
Robokracie: +1% maximalní efekt technologií (hospodářských i vojenských)

Dané bonusy aliance získá v případě, že je v ní alespoň jedna daná vláda - takže dvě diktatury dají alianci stejný bonus jako jedna diktatura apod.

Tyto bonusy jsou pak ještě násobeny na základě počtu členů aliance. Jedná se o koeficient "počet členů aliance/2" .. a zaokrouhlený dolů. Čili osmi a devítičlenné aliance jsou na tom v tomto ohledu stejně. Pro devítičlenku je koeficient 4 a stejný má i osmičlenka. Nejlépe pak na tom je desetičlenka, pro kterou se alianční bonusy za jednotlivé vlády násobí pěti. Alianční bonus tedy do aliance přináší každá sudá země.

Všechny bonusy dané aliance se zobrazují v Menu - Aliance - Přehled aliance (nad nástěnkou).

 

Takže na příkladech:
- Desetičlenná aliance diktatur získá alianční bonus pro každou svoji zem +5% síly armády. Pak třeba šestičlenná aliance složená pouze z diktatur +3% síly armády a sedmičlenná taktéž +3% síly armády.
- Desetičlenná aliance složená z devíti diktatur a jednoho fundamentalisty už pro své země získává nejen bonus +5% síly armády, ale za fundamentalistu navíc i +15% efekt vojenských základen


Nejvíce alianční bonusy tedy využijí co nejrozmanitější a desetičlenné aliance.


Omezení pro alianční bonusy je zavedeno na tzv. "nehrající a slabé země" - vztahuje se na země v protekci a na země hluboko pod průměrem statistik. Tedy země v protu svojí alianci nepřinášejí výhodu v podobě aliančních bonusů. A stejně tak alianční bonusy nepřinášejí ani země, které mají menší rozlohu a zároveň menší prestiž než je 50% průměru ze statistik (tedy ze zemí které vyšly z protekce). Konkrétní hodnoty jsou opět uvedené v přehledu aliance. Platí zde zároveň podmínka, že země která má víc než 600k prestiže alianční bonus přináší vždy. Systém splnění podmínek kontroluje v rámci hodinového skriptu vždy v xx:45.

Poslední věc která souvisí s aliančními bonusy je oslabení robokracie. Ta má nyní +20% sílu v útoku i obraně na noční tažení, bombardování a taktický nálet .. místo původních 25%.

 

 

Přehled všech dalších novinek i s popisem naleznete v menu "Vývoj WG"

08.07.2013
Oznámení
Glacian

Všem hráčům bylo přidáno 5 vstupenek k parťákovi.

WG tým přeje hezky strávenou dovolenou pokud se někam chystáte.

07.07.2013
Soutěž
Rohelacy

 

 

Soutěž v rámci mezihry!

 

Hráč, který v průběhu mezihry zakoupí zboží v nejvyšší hodnotě v internetovém obchodě Czech Computer získává za odměnu 


externí HDD  -  WD My Passport Generation 2 - 1TB !

LINK ZDE

 

 


Pravidla soutěže:

- Započítávají se všechny objednávky zaplacené nejpozději v den ukončení mezihry (Soutěž trvá po dobu mezihry)

- Z možnosti výher jsou vyloučeni členové ADMINS

- Započítávají se jen nákupy uskutečněné na jedno jméno plátce, podmínkou je, že se nesmí jednat o nákupy na IČO

- Vyhlášení výsledků soutěže proběhne 15 dní po ukončení mezihry. Započítají se jen nákupy nevrácené prodejci.

Uskutečněné obchody hlaste prosím do pošty zemi číslo 14. Uvádějte vždy číslo zakázky a částku.

Údaje o nejvyšším dosaženém nákupu se v průběhu soutěže nezveřejňují. Nejvyšší dosažená částka bude zveřejněna společně s vyhlášením vítěze. Všechny nákupy budou ověřeny.

 

 

28.06.2013
Oznámení
Glacian

 

Mezihra - ProměnyStart: v pondělí 1. 7. 2013 12:00 (pro všechny hráče)
Konec: v pátek 23. 8. 2013 20:00

na mezihrovém serveru: http://mezihra.webgame.cz/

Pravidla mezihry:
⋅ Všechna pravidla nezmíněná zde jsou shodná se standardním věkem na PublicWG.
⋅ Každý týden v pondělí ve 12:00 dojde v zemi k revoluci.
⋅ Hráč si v průběhu herního týdne (až do pondělních 12:00) může zvolit, na které zřízení bude revoluce provedena.
⋅ Pokud si hráč nevybere, na kterou vládu má revoluce proběhnout, dojde k revoluci na náhodnou vládu z těch, které ještě neměl!
⋅ Žádnou vládu není možné si zvolit dvakrát za celou mezihru
⋅ Všechny pokroky, které nová vláda nemůže mít, země ztrácí.
⋅ Žádné jiné změny v průběhu revoluce NENASTANOU! (např. ztráty jednotek, zkušeností generálů, budov, připravenosti, etc.)
⋅ Výjimkou je revoluce po 4. týdnu mezihry - tedy 29. 7. 12:00 - při této revoluci dojde ke všem efektům, které s sebou revoluce normálně přináší!
⋅ V mezihře není možné udělat revoluci na Robokracii a Utopii.

⋅ Aliance může mít maximálně 8 členů.
⋅ V průběhu mezihry nebude možné dělat revoluce (kromě automatické v pondělí v poledne).
⋅ Všichni hráči budou v této mezihře GOLD hráči i s možností založení druhe země.
⋅ Přidány nové úrovně generálů navazující na stávájící, tj. 9.úroveň 800k, 10.úroveň 1,6M, 11. úroveň 3,2M, 12. úroveň 6,4M, 13. úroveň 12,8M, 14. úroveň 25,6M.
⋅ Přidány nové úrovně hodnosti 15 za 3,5M zkušeností, 16 za 4M zkušeností atd. až do 26 se stoupáním po 500k zkušenostech. Po 2M zkušenostech do úrovně 35. 36. úroveň za 30M zkušeností.
⋅ ! Všechny země začínají v Anarchii !Vítězem mezihry bude hráč s
nejvyšší prestiží !

Vítěz mezihry získá
ocásek WG Champion !

Zároveň VÍTEZ MEZIHRY VYHRÁVÁ
mobilní telefon Samsung S III mini ! - LINK ZDE

Hráč, který v průběhu mezihry zakoupí zboží v nejvyšší hodnotě v internetovém obchodě Czech Computer získává za odměnu
externí HDD WD My Passport Generation 2 - 1TB ! - LINK ZDE

(Započítavají se všechny objednávky zaplacené nejpozději v den ukončení mezihry
Z možnosti výher jsou vyloučeni členové ADMINS)Za vedení i hráče hry Webgame.cz bychom chtěli poděkovat společnosti CZC, která věnovala věcné ceny a stala se naším partnerem. Můžete se těšit na další překvapení, která z tohoto partnerství vzejdou.
Její stránky můžete navštívit na adrese http://www.czc.cz .
Pokud by měl někdo zájem se také stát partnerem Webgame.cz a věnovat ceny do normálních věků webgame nebo jakkoliv jinak spolupracovat, prosím, obracejte se na Rohelacy (PR manager). 

 

24.06.2013
Oznámení
Rohelacy

WEBGAME KEMP

Vážená komunito webgame,

I v letošním roce jsme pro Vás připravili webgame kemp. Uskutečnění se jako obvykle poslední srpnový víkend. Tentokrát se podíváme do kempu v Žamberku.

KDY: 30.8.2013 - 1.9.2013

KDE: Autocamping Žamberk - U koupaliště 564 01 Žamberk http://www.autocamping.cz/

V blízkosti kempu je Aquapark, Restaurace, Disco club a bowling.

 

UPOZORNĚNÍ: Pokud chcete bydlet v chatce, neváhejte volných chatek není mnoho.

Přihlášení na kemp zde: http://srazy.muj-webik.cz/prihlaseni/webgame-kemp

 


<- nejnovější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 nejstarší ->